Driftstörningar

Guide för hur man skapar ett driftsstörningsmeddelande

Här läggs alla meddelanden om driftsstörningar in. Störningsmeddelanden ska göras med sidtypen "Driftsstörning".

Gör så här för att publicera en akut driftstörning i något av landstingets system:

 1. Högerklicka och välj "Till redigeraläge" för att logga in i Episerver.
 2. Gå till sidan Driftstörningar i trädstrukturen till vänster.
 3. Högerklicka på Driftstörningar och välj "Skapa ny".
  Använd mallen "Driftstörning". Nu får du upp ett formulär där du ska fylla i uppgifter om störningen.
 4. I fältet Namn ska du skriva namnet på system som berörs.
 5. I fältet Puff-text ska du kort beskriva felet. Texten visas på startsidan och kortas automatiskt efter 70 tecken.
 6. Beskriv störningen mer utförligt i fältet "Primärt innehåll". Det som ska framgå av informationen är
  - vad felet är, typ av störning/avbrott
  - vilket/vilka system som berörs,
  - vilka som berörs och på vilket sätt (gäller det hela landstinget, en eller flera förvaltningar, division etc)
  - vad som görs för att åtgärda felet och
  - hur lång tid avbrottet/störningen beräknas vara (om det är möjligt att besvara).
 7. Är driftsstörningen akut ska du kryssa i rutan "Akut".
  Med akut menas en pågående, oplanerad störning.
 8. Spara och publicera.

 

Kom ihåg att ändra eller ta bort meddelandet när något nytt händer som rör störningen!

Meddelanden som ska sparas kan flyttas till Arkiverade driftstörningar. Det räcker inte med att sätta ett slutapublicera-datum.