Adoxa

Fördröjningar på lokalbokningar

En ny version av lokalbokningssystemet Adoxa medför att det är fördröjningar på lokalbokningarna och man kan heller inte se i Portalen.