Läkarintyg och Webcert

Måndag 11 maj kl. 15-19 är Webcert avstängt på grund av underhåll.

Det gör att läkarintyg inte kan skickas till Försäkringskassan och att fråga och svar för läkarintyg inte fungerar.

Läkarintyg som inte skickas till Försäkringskassan pga avstängningen skickas om när systemet åter är i drift.