SITHS för privata vårdgivare

Uppgradering SITHS e-id

Region Uppsala ska uppgradera SITHS till nya SITHS e-id. Uppgraderingen är en höjning av säkerheten på korten och ska vara gjord innan 9:e december. Befintliga SITHS-kort kommer att uppgraderas med nya SITHS e-Id-certifikat. Du kommer att få löpande information om vad som händer på den här sidan.

 Förutsättningar för att kunna uppgradera

 • Ordinarie SITHS-kort från Region Uppsala

 • Pinkoder – både legitimering och underskrift

 • Kortläsare

 • Max fyra giltiga certifikat på kortet, oavsett vilken utfärdare certifikaten tillhör. Telias e-legitimation är ej inkluderat i antalet ovan och de påverkas inte av uppgraderingen

 • Det går endast att uppgradera de certifikaten som tillhör Region Uppsala. De certifikaten (HCC) från Region Uppsala kommer att tas bort från kortet i samband med uppgraderingen och ersättas med de nya SITHS e-id certifikaten

Länk till uppgradering https://minasidor.siths.se

 

Tidplan och instruktioner

Uppgraderingarna ska vara gjorda innan 9:e december. Översiktlig tidplan för arbetet med uppgradering till SITHS e-id.

Instruktion om hur du distansuppgraderar till SITHS e-id.

Instruktion för att hämta tillbaka gamla SITHS-certifikat om du distansuppgraderat till SITHS e-id.

Instruktion hur du kontrollerar att du har rätt kodkuvert till ditt SITHS-kort.

-------------------------------------------------------------------------

SITHS kort från Region Uppsala

Privata vårdgivare kan köpa e-legitimation SITHS via Region Uppsala. Beslut taget av Region Uppsalas jurister med motiveringen att privata vårdgivare ska kunna ta del av Region Uppsalas tjänster.

Praktiskt innebär detta att:

 • Nya kort kan köpas från Region Uppsala, korttyp utan foto
 • Har man en e-legitimation från Telia kan man fortfarande få ett Region Uppsalas certifikat (HCC) som läggs in på kortet, gäller till och med augusti 2020.
 • Beställning av kort, certifikat (HCC) eller reservkort sker av lokal kortbeställare eller via IT-support privata vårdgivare och primärvård 
 • Kostnad för kortet faktureras privata vårdgivaren

 

Rutin kortbeställning

Beställningar av passerkort, e-tjänstekort och HCC certifikat ska göras av utsedd kortbeställare, direkt till Passerkortsenheten via deras kortbeställningssystem (Notes).

Ny kortbeställare beställs via blankett (till höger) som skickas till Passerkort. Nya kortbeställare måste beställa Notes-licens hos PV-IT.

Rutinen för kortbeställning och HCC samt manual för kortbeställningssystemet finns till höger under Lathundar.

 

Prislista

 

Förändrad rutin för E-tjänstekort

När en personals anställning eller uppdrag upphör, som har kort från Region Uppsala, ska följande hantering göras:

 • E-tjänstekortet ska inhämtas av chef/beställare när anställningen/uppdraget upphör. Obs! Går personen vidare till annan anställning inom regionen eller till privat vårdgivare (som har avtal med Region Uppsala) så behåller personen kortet.
 • Kortet ska klippas mitt itu i endast två delar. Detta för att e-tjänstekortet ska bli obrukbart.

    

 • Kortet ska sedan skickas omgående till Passerkortsenheten som avregistrerar kortet

 

Passerkort till privata vårdgivare

Passerkort för dörrpassage kan beställas från Passerkortsenheten. Innan fotograferingstillfället ska en beställning ha kommit till Passerkortsenheten inskickad av behörig beställare på enheten. Har du ett passer-/e-tjänstekort sedan tidigare måste du ta med detta också.

Tag alltid med dig giltig legitimation vid fotografering.