SITHS för privata vårdgivare

Från och med 1 april 2018, kan privata vårdgivare köpa e-legitimation SITHS via Region Uppsala. Förändringen sker efter beslut av Region Uppsalas jurister med motiveringen att privata vårdgivare ska kunna ta del av Region Uppsalas tjänster.

Praktiskt innebär denna förändring för er att:

  • Nya kort kan köpas från Region Uppsala, korttyp utan foto
  • Har man en e-legitimation från Telia kan man fortfarande få ett Region Uppsalas certifikat (HCC) som läggs in på kortet (gäller t.o.m. 2020-02-04, då SITHS e-Id kommer)
  • Beställning av kort, certifikat (HCC) eller reservkort sker av lokal kortbeställare eller via IT-support privata vårdgivare och primärvård 
  • Kostnad för kortet faktureras privata vårdgivaren

 

Ny rutin kortbeställning

Från och med 1 februari 2019 ska beställningar av passerkort, e-tjänstekort och HCC certifikat göras, av utsedd kortbeställare, direkt till Passerkortsenheten via deras kortbeställningssystem (Notes).

Ny kortbeställare beställs via blankett (till höger) som skickas till Passerkort. Nya kortbeställare måste beställa Notes-licens hos PV-IT.

Rutinen för kortbeställning och HCC samt manual för kortbeställningssystemet finns till höger under Lathundar.

 

Prislista

 

Förändrad rutin för E-tjänstekort

När en personals anställning eller uppdrag upphör, som har kort från Region Uppsala, ska följande hantering göras:

  • E-tjänstekortet ska inhämtas av chef/beställare när anställningen/uppdraget upphör. (Obs! Går personen vidare till annan enhet inom landstinget behåller personen kortet).
  • Kortet ska klippas mitt itu i endast två delar. Detta för att e-tjänstekortet ska bli obrukbart.

    

  • Kortet ska sedan skickas omgående till Passerkortsenheten som avregistrerar kortet

 

Passerkort till privata vårdgivare

Passerkort för dörrpassage kan beställas från Passerkortsenheten. Innan fotograferingstillfället ska en beställning ha kommit till Passerkortsenheten inskickad av behörig beställare på enheten. Har du ett passer-/e-tjänstekort sedan tidigare måste du ta med detta också.

Tag alltid med dig giltig legitimation vid fotografering.