Administrativt stöd och riktlinjer

Här hittar du information för att beställa receptblock och förskrivarkoder, samt information och regler för förskrivning av läkemedel och dosläkemedel

Beställa receptblanketter och förskrivarkoder

Dosläkemedel

Regler och riktlinjer

Läkemedelsförsäkringen

Specialistläkemedel 

Förskriva livsmedel

Hantera läkemedel