Beställa receptblanketter

Enligt förslag till ny lagstiftning förväntas elektronisk förskrivning bli huvudregel från 1 juni 2020. Möjligheterna att använda pappersrecept inskränks då till några få specificerade undantag, t ex vid förskrivning till medborgare i annat EES-land. Detta kan vara bra att ha i åtanke inför beställning av receptblock.

Beställning av receptblock med arbetsplatskod

Förskrivaren beställer själv förtryckta receptblock från Strålfors tryckeri. Skriftlig beställning med uppgifter om arbetsplatskod, förskrivarens namn, adress och telefonnummer görs på beställningsblanketten (se nedan). Receptblocken har 100 recept. Förskrivaren står själv för kostnaden. Frågor angående tryckning besvaras på 0372-88 440. 

Beställning av recept för särskilda läkemedel

Recept för särskilda läkemedel beställs enbart från Strålfors tryckeri, tel 0372-88 440. Se beställningsblanketten. Förskrivaren fyller i beställningsblanketten och sänder den via mail till Strålfors. Tryckeriet gör säkerhetskontroller varefter tryckning av särskilda recept sker. Leveranstiden är ca 10 arbetsdagar. 

Beställning av streckkodsetiketter – alternativ till förtryckta blanketter

Beställning av streckkodsetiketter kan också göras på blankett från Strålfors tryckeri.

Beställningsblankett

Beställningsblankett (pdf, öppnas i nytt fönster)