Kostnadseffektiv förskrivning

I dokumentet "Generella besparingstips läkemedel" nedan presenteras ett antal områden där det kan föreligga en besparingspotential vad gäller läkemedelskostnader.

Hör av dig till lakemedel@regionuppsala.se om du vill ha stöd i att titta på din enhets läkemedelskostnader samt att försöka ringa in eventuella besparingspotentialer i er förskrivning.

Generella besparingstips läkemedel

Lista över specialistläkemedel