Läkemedel vid graviditet och amning

Här hittar du länkar och dokument för säker läkemedelsanvändning vid graviditet och amning

Graviditet

Janusmed fosterpåverkan är en databas över bedömningar av risker för fostret när den gravida kvinnan använder läkemedel. Fokus ligger på tidig graviditet och risken för missbildningar utifrån analyser av det svenska Medicinska födelseregistret. Fritt tillgänglig via Stockholms läns läkemedelskommitté.

Allergiläkemedel vid graviditet (pdf) är en översikt över aktuell information om allergiläkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) för avd för klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset. Uppdaterad  april 2018.

Developmental and Reproductive Toxicology Database DART är en sökmotor för vetenskapliga publikationer inom teratologi samt utvecklings- och reproduktionstoxikologi. Den är fritt tillgänglig från U.S. National Library of Medicine.

Micromedex är en samling evidensbaserade databaser över bland annat läkemedel och toxikologi, som ges ut av Truven Health Analytics. Här kan du söka detaljerad information om enskilda läkemedel. Tillgänglig inom Region Uppsala.

Psykofarmaka vid graviditet och amning - ULIC (pdf) är en Bilaga till Klinisk handbok om psykisk sjukdom under gaviditet och efter förlossning.

Klinisk handbok om psykisk sjukdom under graviditet och efter förlossning (pdf) är ett stöd i bemötande och behandling av gravida och ammande patienter med psykiatrisk sjukdom. Handboken är uppdaterad med de senaste rekommendationerna gällande läkemedelsbehandling vid olika tillstånd.

Amning

Janusmed amning är en databas med generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Fritt tillgänglig från Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Drugs and Lactation Database LactMed är en databas över läkemedel vid amning. Information ges om koncentrationer i mjölk samt i det ammade barnet, möjliga biverkningar och i förekommande fall förslag på alternativ behandling. Den är fritt tillgänglig från U.S. National Library of Medicine.