Amilorid Mylan upphör att tillhandahållas

Mylan har meddelat att man upphör att tillhandahålla Amilorid Mylan på grund av tillverkningsproblem och att endast ett fåtal förpackningar finns kvar på lager. Amilorid Mylan är den enda produkten på den svenska marknaden som innehåller enbart amilorid, övriga är kombinationsprodukter med hydroklortiazid. Mylan anger att det kan finnas amilorid 5 mg från andra företag tillgängligt i Europa för eventuell licensförskrivning.