Detremin ändrar droppstorlek

Den 11 december ändrar Detremin 20 000 IE/ml droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe. Nytt recept anpassat för den nya doseringen behöver utfärdas. Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen.

Hela nyheten finns att läsa på: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Detremin-andrar-droppstorlek/