Ezetrol 10 mg utträder ur förmånen

Originalläkemedlet Ezetrol (ezetimib) 10 mg, 28 och 98 tabletter utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 oktober. Produkten är utbytbar och generika i motsvarande förpackningsstorlekar finns kvar inom förmånerna. För recept på Ezetrol 10 mg som är utfärdade innan 1 oktober 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 oktober 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

https://tlv.se/verktygsmeny/press/nyheter/arkiv/2018-09-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-1-oktober.html