Folacin 5 mg utträder ur förmånen

Folacin 5 mg tabletter i förpackningarna 98, 100 och 1000 stycken utträder ur läkemedelsförmånen från 1 januari 2018 på företagets begäran. Utbytbar generika finns kvar inom förmånerna. För recept som är utfärdade innan 1 januari kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande  ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 januari måste något av de generika som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.