Kajos restnoterad

Uppdatering 190918:
APL har meddelat att de har brist på råvaran till Kaliumcitrat APL 100 mg/ml oral lösning utan socker. För information om leveranser och eventuella alternativ kontakta APL Kundservice extempore, 010-447 97 00.
Vanlig Kajos oral lösning beräknas vara åter i slutet av september.

Uppdatering 190823:
Apoteket har meddelat att nu är även licensalternativet slut hos grossisten. Ett alternativ i de fall flytande kaliumtillskott är nödvändigt är extemporetillverkad Kaliumcitrat APL 100 mg/ml oral lösning utan socker (Obs! Annan styrka än Kajos!). Detta är ingen lagerberedning utan tillverkas efter beställning. Läs mer om hur du förskriver extempore här.

Kajos oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml är restnoterad och beräknas åter i lager efter 190930. Inga utbytbara alternativ finns. I de fall depottabletter med kaliumklorid ej kan användas finns möjlighet att söka licens för utländsk produkt: Kajos 33 mg (0,85 mmol) K+/ml, oral lösning 500 ml, MAH Meda AS, vnr 828989. Akademiska sjukhuset har beviljats sjukhusövergripande licens för alternativt Kajos.