Kostnadsfri HPV-vaccination hos flickor födda 1993-98 avslutas

Sedan 2010 finns vaccin mot humant papillomavirus (HPV), som skyddar mot bland annat livmoderhalscancer. Efter ett nationellt beslut inleddes HPV-vaccination hos flickor i årskurs 5. För att "vaccinera ikapp" flickor som vid det tillfället just passerat denna ålder, har Region Uppsala erbjudit så kallad catch-up-vaccination mot HPV. Flickor födda 1993-98 har fått vaccinera sig mot HPV utan kostnad via vårdcentraler och vaccinationsbyråer. Den 31 december 2017 avslutas nu detta erbjudande.

Elevhälsovården har fått ett utökat uppdrag och ansvarar nu inte bara för vaccination av 11-12-åringar utan också för kompletterande HPV-vaccination upp till 18 år. Från 18 år kommer man fortsättningsvis kunna få vaccinet på recept via vaccinationsbyråer eller vårdcentraler. HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel tills man fyller 26 år.