Ny upplaga av Rekommenderade läkemedel för vuxna

Listan över rekommenderade läkemedel för vuxna ("rek-listan") har kommit ut i en ny upplaga för 2018-2019.

Listan ger stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling och riktar sig till alla förskrivare av läkemedel.

Rek-listan ges ut i ny upplaga vartannat år och finns i två versioner, en kortfattad och en fullständig med bakgrundsmaterial och referenser. Båda finns publicerade på https://www.regionuppsala.se/reklistan_vuxna. Den kortfattade finns även i tryckt form. Den kan beställas på lakemedel@regionuppsala.se.

Framsida reklistan för vuxna. träningskläddkvinna inhalerar astmamedicin.