Rekommendation om nytt migränläkemedel

Aimovig som innehåller substansen erenumab är en förebyggande behandling för patienter med migrän. Erenumab är en human monoklonal antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid), vilken har koppling till migrän. 

Aimovig är föremål för ordnat införande, vilket betyder att NT-rådet (rådet för nya terapier) har givit en rekommendation om hur Aimovig bör användas i vården.

NT-rådets rekommendation:

- att Aimovig kan användas vid kronisk migrän (≥15 huvudvärksdagar per månad varav ≥8 migrändagar) till patienter som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska behandlingar.
- att Aimovig förskrivs av neurolog alternativt av läkare verksam vid klinik specialiserad på behandling av svår migrän.
- att effekten (minskning i antal månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att Aimovig sätts ut vid utebliven effekt eller om minskningen i antal månatliga migrändagar understiger 30 procent.
- att patienterna registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in skattning av sina besvär via PER-funktionen (Patientens Egen Registrering).

Hela rekommendationen går att läsa här

Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Aimovig ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar. Vidare subventioneras Aimovig endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. Beslutet gäller från och med 1 januari 2019. TLVs beslut finns att läsa i sin helhet på myndighetens hemsida.