Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden 1 juni 2018

Beslutet om återkallelse och indragning av Alvedon 665 mg kommer att beröra ett stort antal patienter. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt. Förskrivare bör redan nu planera övergång till alternativ behandling för dessa patienter.

Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning, ska dras tillbaka från marknaden. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018, vilket betyder att Alvedon 665 mg finns tillgängligt för förskrivning och utlämning fram till och med den 31 maj 2018. Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering av Alvedon 665 mg.

Övriga läkemedel som innehåller paracetamol påverkas inte och finns tillgängliga som tidigare.

Läkemedelsverkets hemsida finns ytterligare information.