Säkerhetsinformation infusionsvätskor med HES

Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har utrett säkerheten med infusionsvätskor innehållande hydroxietylstärkelse (HES). Flera åtgärder föreslås för att förbättra säkerheten, se Läkemedelsverkets hemsida: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/HES-certifiering-av-sjukhus-en-av-flera-nya-atgarder/