Sartaner och nitrosaminföroreningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat sartaner, efter fynd av nitrosaminföroreningar i vissa valsartanprodukter. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Företagen som producerar sartanläkemedel måste nu vidta åtgärder för att kontrollera dessa föroreningar och genomföra noggrann testning av sina produkter. Det är en mycket liten risk att nitrosaminföroreningar i de nivåer som hittats i vissa blodtryckssänkande läkemedel kan orsaka cancer hos människor. Läkemedelsverket skriver att patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling. Läs hela nyheten från Läkemedelsverket här.