Sotacor ur förmånen – insättning av annan betablockad rekommenderas

Originalläkemedlet Sotacor 80 mg blister 100 tabletter (sotalol) som används för att behandla störningar i hjärtats rytm utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 30 september. Produkten är ej automatiskt utbytbar mot generika på apotek. Det betyder att för nya recept som utfärdas från 30 september måste förskrivaren välja att förskriva generika med sotalol inom förmånen för att expediering inom förmånen ska kunna ske. I samband med detta vill vi även uppmärksamma att sotalol generellt inte ska förskrivas i primärvården, se länk till Förmaksflimmer, klinisk handläggning i DocPlus. I nuläget sker en del av förskrivningen av sotalol i primärvården enligt statistik för uthämtade läkemedel i Uppsala län. För patienter med förmaksflimmer bör primärvården byta från sotalol till en selektiv betablockerare (metoprolol eller bisoprolol enligt listan Rekommenderade läkemedel). Patienter med annan diagnos och sotalolbehandling bör remitteras till kardiolog.

Dosekvivalenstabell för betablockerare finns här