Viktig säkerhetsinformation om Esmya

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Ett brev (DHCP letter) beskrivande ett antal åtgärder har gått ut till hälso- och sjukvårdspersonal från läkemedelsföretaget, se brevet via denna länk.