Nya läkemedel

Här hittar du information och rekommendationer för Region Uppsala om nyligen godkända läkemedel samt länkar till läkemedelsmyndigheters värderingar av läkemedel.

Plats i terapin är kortfattade rekommendationer gällande nya läkemedel som förskrivs av en bred grupp läkare eller där det kan finnas ett särskilt behov av en tydlig rekommendation.

Ordnat införande av nya läkemedel syftar till att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.

Läkemedelsmonografier är Läkemedelsverkets bedömning av ett läkemedels effekt och säkerhet.

EPAR - Public assessment report är europeiska läkemedelsverket EMA:s vetenskapliga bedömning av ett läkemedel. Sök fram läkemedlet, välj "Assessment History" och leta sedan upp dokumentet som heter "EPAR - Public assessment report".  Dokumenten är väldigt detaljerade, och kapitel 3, "Benefit-Risk Balance" ger ofta en bra sammanfattning.