Plats i terapin - värderingar och rekommendationer av läkemedel


Bild infusion

Sjukvården behöver kontinuerligt bedöma om de läkemedel som används har tillräcklig evidens och kostnadseffektivitet för att motivera användningen. Läkemedelskommittén publicerar i samarbete med terapiområdesexperter så kallade Plats i terapin för utvalda läkemedel.

Plats i terapin ger korta konkreta rekommendationer om hur läkemedel kan användas på bästa sätt, baserat på bästa evidens. Läkemedel som ingår i Plats i terapin är i första hand sådana som är aktuella för förskrivning av en bred grupp läkare, eller där det kan finnas särskilt behov av en tydlig rekommendation.

Använd Plats i terapin när du har behov av snabb information om hur du använder läkemedel på bästa sätt. Fler Plats i terapin publiceras kontinuerligt.

 

Terapiområden och läkemedel

Samtliga Plats i Terapin är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Diabetes

DPP4-hämmare
GLP-1-analoger

Långverkande insulinanaloger vid typ 2-diabetes
SGLT2-hämmare

Gastrointestinala sjukdomar

Linaklotid (Constella)
Prukaloprid (Resolor)

Hjärta-kärl

Ezetimib (Ezetrol)
Prasugrel (Efient)
NOAK 
uppdaterad maj 2018
Rosuvastatin (Crestor) uppdaterad maj 2018
Ticagrelor och prasugrel (Brilique och Efient)  uppdaterad maj 2018

Lungsjukdomar

Långverkande antikolinergika vid KOL
Långverkande β2-stimulerare vid KOL
Kombinationsprodukter av långverkande β2-stimulerare och långverkande antikolinergika vid KOL
Kombinationsprodukter av långverkande β2-stimulerare och kortikosteroider vid KOL

Neurologi

Buprenorfin (Norspan)  uppdaterad maj 2018
Lidokain (Versatis) uppdaterad maj 2018
Oxikodon  uppdaterad maj 2018
Dopaminagonister vid restless legs-syndrom
Pregabalin (Lyrica)
Triptaner

Osteoporos

Zoledronsyra (Aclasta)

Psykiatri

Agomelatin (Valdoxan)
Loxapin (Adasuve)
Melatonin (Cirkadin)
Nalmefen (Selincro)

Paliperidon (Invega)
Vortioxetin (Brintellix)

Urologi

Dutasterid (Avodart)
Mirabegron (Betmiga) 

Vacciner

Vaccin mot varicella zoster (Zostavax)  uppdaterad maj 2018

Övervikt

Orlistat (Xenical)
Naltrexon + bupropion (Mysimba)Referenser

Referenser till Plats i terapin