Äldrereklistan: Hudsjukdomar

Vad bör behandlas?

Seborroiskt eksem, hypostatiskt eksem, nummulärt eksem, svampinfektioner samt hudmaligniteter. Klåda och eksem behandlas intensivt med mjukgörare. Uteslut andra hudåkommor. Allmänt status och anamnes viktiga, då klåda inte alltid har med huden eller hudens torrhet, utan med helt andra sjukdomar, att göra. Gör en läkemedelsgenomgång inklusive naturläkemedel/kosttillskott. Underbensklåda kan generaliseras. Klåda kan ge BPSD-symtom hos patienter med demens. Bryt klådcirkeln, ibland med perorala läkemedel. Aktinisk keratos behöver ofta inte behandlas.

Icke-farmakologisk behandling

Undvik uttorkning av huden. Frikostig användning av mjukgörare. Rökstopp. Stödstrumpor lindrar klåda och ödem. Luftning vid svampinfektioner. Korta och rena naglar!

Vilka läkemedel bör användas?

Klåda och eksem: Samma behandling som hos yngre vuxna. Salvor till torra hudförändringar, krämer till vätskande förändringar och för bättre compliance. Lösningar på hårbevuxna ytor. Eksem i ansiktet: grupp I-steroid. Hudveck: grupp I–II-steroid. Hårbotten: liniment och lösningar från grupp II–III-steroid. Akut vätskande eksem med sekundärinfektion på kroppen: överväg peroralt antibiotikum, i första hand penicillinasstabilt penicillin i 7-10 dagar, i kombination med grupp III-steroid i nedtrappningsdos.

Det finns olika grupper av läkemedel som används mot eksem.

  • Mjukgörande medel - läker hudbarriären. Salva, kräm, emulsion eller hudlotion. Förebygger nya eksem.
  • Glukokortikoider - dämpar inflammationen och minskar klådan.
  • Svampdödande medel - mot seborroiskt eksem samt intertriginöst.
  • Antibiotika - ibland vid infekterat eksem.
  • Immunhämmande läkemedel (salva eller kräm) - när steroider inte hjälper eller är olämpliga.
  • Immunhämmande läkemedel (peroralt) - vid mycket svåra eksem. Hudspecialistfall.
  • Klådstillande medel, främst klemastin på grund av den sederande effekten. Tänk på att antihistaminer endast hjälper vid histaminutlöst klåda.

 

Seborroiskt eksem: I ansiktet kombineras steroidbehandling grupp I-II ofta med utvärtes jästsvampdödande medel, såsom mikonazol. Vid seborroiskt eksem i hårbotten helst grupp II-III-steroid samt eventuellt mjällschampo innehållande ketokonazol.

Hypostatiskt eksem: Grupp II-III-steroid.

Nummulärt eksem: Grupp II-III-steroid.

Åldersfläckar på huden, lentigo senilis: Behöver inte behandlas om malignitet kan uteslutas.

Hudsvampinfektioner: Lokalbehandling med klotrimazol, mikonazol, ekonazol i 4-5 veckor eller terbinafin i 1-2 veckor. Vid klåda och eksematisering gärna tillsammans med grupp I-II-steroid, det vill säga Daktacort respektive Pevisone. Vid svårare infektioner kan peroral behandling med terbinafin respektive flukonazol bli aktuellt. Ta i så fall svampodling först.

Aktinisk keratos: Tveksamt om man behöver behandla lättare former. Vid behov kan lokalbehandling med imikvimod respektive ingenolmebutat bli aktuell.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Terbinafin ofta onödigt för att behandla nagelsvamp, riskerna överväger oftast nyttan. Hydroxizin och prometazin är olämpliga. Undvik systemisk steroidbehandling! Används bara vid vissa diagnoser, t.ex. pemfigoid.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandlingen kan oftast fortgå till livets slut, speciellt behandling som syftar till att hålla huden mjuk, smidig och klådfri.

Upp