Äldrereklistan: Vård i livets slutskede

Vad bör behandlas?

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är det absolut viktigaste.

Gå igenom läkemedelslistan, sätt ut alla icke nödvändiga läkemedel inklusive dropp och sondnäring. Upphör med nutritionsbehandling för att undvika illamående och erbjud det som patienten önskar.

Ordinera subkutana/intravenösa vid behovsläkemedel enligt rekommendation nedan.

Icke-farmakologisk behandling

Åtgärder för att undvika trycksår.
Rosslande andning: Lägesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem och fuktning av slemhinnan.
Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den.
Smärta: Akupunktur, avledning/distraktion, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla.

Vilka läkemedel bör användas?

Smärta:

  • Paracetamol är basbehandling, kan ges som suppositorium
  • Morfin 2,5-5 mg (sc/iv)


Andnöd:

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20-40 mg sc/iv


Ångest:

  • Midazolam 1-2,5 mg sc/iv


Rosslande andning:

  • Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg sc/iv


Illamående:

  • Haldol 0,5-2 mg sc/iv


När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå till livets slut.

Upp