Allergi och andningsorganen

Allergisk rinit
Medel vid anafylaktiska reaktioner
Astma

Krupp

 

 Pictogram barn Allergisk rinit

Antihistaminer lokalt

levokabastin

Livostin

Antihistamin per oralt

cetirizin

tablett

generika, även receptfritt, ≥6 år

 

desloratadin

 

 

 tablett

generika, även receptfritt, ≥12 år

 munsönderfallande tablett

Aerius, om vanliga tabletter inte kan tas, ≥6 år

 mixtur

Aerius, om tabletter inte kan tas, ≥1 år

Alternativen ovan är likvärdiga. Barn <1 år kan behandlas med Aerius mixtur i lägre dos (1 mg=2 ml) även om detta inte är godkänt enligt FASS. Ange OBS! på recept.

Clarityn sirap (loratadin) är ett receptfritt alternativ om tabletter inte kan tas, men är inte förmånsberättigat.

Glukokortikoider lokalt

mometason

generika, t ex Nasonex

Upp

Pictogram barn Medel vid anafylaktiska reaktioner

Barn som har haft anafylaktiska reaktioner bör skötas av barnläkare.

adrenalin

förfylld injektionspenna

Emerade

 

desloratadin

 

 

 tablett

generika

 munsönderfallande tablett

Aerius

 mixtur

Aerius

betametason

tablett

Betapred

 

 Upp

Pictogram barn Astma

Behandling med spray ges normalt tillsammans med spacer. Inhalationsteknik, liksom eventuell spacers funktion, kontrolleras regelbundet vid återbesök.

Selektiva kortverkande β2-stimulerare

salbutamol

 

 

spray

salbutamol, samtliga produkter

 pulver

salbutamol, samtliga produkter

oral lösning

Ventoline

 

Dosering av Ventoline oral lösning

Vikt (kg)

Dos Ventoline oral lösning
0,4 mg/ml

4

1 ml x 3-4

6

1,5 ml x 3-4

8

2 ml x 3-4

10

2,5 ml x 3-4

12

3 ml x 3-4

14

3,5 ml x 3-4

16

4 ml x 3-4

18

4,5 ml x 3-4

20

5 ml x 3-4

24

6 ml x 3-4

28

7 ml x 3-4

32

8 ml x 3-4

36

9 ml x 3-4

≥40

10 ml x 3-4

Selektiva långverkande β2-stimulerare

formoterol

 pulver

Formatris Novolizer

Långverkande β2-stimulerare ska inte användas som monoterapi utan måste alltid kombineras med glukokortikoid.

Glukokortikoider för inhalation

budesonid

 pulver

Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer

flutikason

 spray

Flutide Evohaler

Kombinationer

budesonid + formoterol

 pulver

BufomixEasyhaler*

flutikason + salmeterol

 pulver

Seretide Diskus, Seretide Diskus mite

*Bufomix Easyhaler 80 µg/4,5 µg bör undvikas p.g.a. för lågt steroidinnehåll.

Antileukotriener

montelukast

generika

 

Allmänt om astmabehandling hos barn

Vid lindrig intermittent astma hos små barn kan det räcka med enbart Ventoline oral lösning. Vid svårare eller mer kronisk astma behöver man få till stånd en fungerande inhalationsbehandling. Från 5–6 års ålder kan barnet som regel klara en pulverinhalator. Innan dess ges behandling med spray via spacer.

Det finns flera fabrikat av spacer som kan förskrivas som hjälpmedel, t.ex. Optichamber diamond, Vortex, Aerochamber och L'espace, vilka passar alla sprayer. Det är viktigt att patienten/vårdnadshavare noggrant instrueras i användandet.

Kortisonpreparat som inhaleras utgör grundstenen i all underhållsbehandling av astma hos barn. Begränsas behandlingen till motsvarande högst 400 μg budesonid per dygn är biverkningar mycket ovanliga, även om de inte är uteslutna. När regelbunden behandling med inhalationssteroid (motsvarande 400 μg budesonid) ger ofullständig kontroll adderas i första hand långverkande ß2-stimulerare eller montelukast (se behandlingsöversikt).

Långverkande β2-stimulerare ska inte användas som monoterapi utan måste alltid kombineras med glukokortikoid. Regelbundet behov av högre doser inhalationskortison än motsvarande 400 μg budesonid, trots kombinationsbehandling med långverkande ß2-stimulerare, bör föranleda remiss till barnläkare eller barnallergimottagning.

Ekvivalenta doser av glukokortikoider

Vikt (kg)

Låg dos(µg/dag)

Medelhög dos (µg/dag)

Hög dos (µg/dag)

beklometason

100-200

>200

>400

budesonid

100-200

>200

>400

ciklesonid

80-160

>160

>320

flutikason

100

>100

>200

mometason

100

≥200

≥400

Tabellen visar uppskattade ekvivalenta doser beträffande effekt av olika inhalerade glukokortikoider hos barn (från Global Initiative for Asthma, GINA, 2011 och Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi, 2012). Värdena är ungefärliga. Exakta angivelser är inte möjliga att ge bl.a. eftersom olika inhalatorer har olika egenskaper.

Behandlingsöversikter för underhållsbehandling av astma i olika åldrar

0-5 år (klicka för större bild)

Behandlingsöversikt för astma, barn upp till 5 år

Barn från 6 år (klicka för större bild)

Behandlingsöversikt för astma, barn från 6 år

(från Global Initiative for Asthma, GINA, 2011 och Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi, 2012).

Upp

Pictogram barn Krupp (pseudokrupp, falsk krupp)

Rekommendationen nedan gäller behandling på mottagning/sjukhus

Barnet förbättras ofta om det får sitta upp, gärna i famnen på förälder, så att oron stillas och andningen blir lugnare. Barnet kan bli bättre om det får andas in frisk luft genom öppet fönster eller utomhus i förälders famn. Om ingen förbättring ses eller vid uttalade andningssvårigheter ges adrenalin som inhalation. Om besvären kvarstår trots detta kan behandling med kortikosteroid läggas till.

Inhalation med adrenalin

adrenalin

 1-2 mg

generika, t.ex. Adrenalin Mylan, injektionsvätska i nebulisator

Ges som 1-2 ml adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml som späds med natriumklorid 9 mg/ml till slutvolymen 2 ml.

Kortikosteroid

betametason

 0,15 mg/kg (max 4mg), som vid behov kan upprepas en gång

Betapred, tablett löst i vatten

 Ett andrahandsalternativ är budesonid 2 mg, inhalationsvätska i nebulisator.

Upp