Hudsjukdomar

Svampinfektioner: Dermatofyter (trådsvamp), ej tinea capitis - Dermatofyter (trådsvamp): tinea capitis - Nagelsvamp - Candidainfektion - Oral candidainfektion 
Seborroiskt eksem
Blöjeksem
Impetigo
Atopiskt eksem
Akne
Huvudlöss
Skabb
Urtikaria

Pictogram barn Svampinfektioner

Pictogram barn Dermatofyter (trådsvamp) – ej tinea capitis

 terbinafin

generika (kräm), även receptfritt

 mikonazol 

Daktar, även receptfritt

 ekonazol

 Pevaryl, även receptfritt

 Alternativen ovan är likvärdiga.

 mikonazol + hydrokortison

vid initial stark klåda

generika

Diagnosen bör alltid bekräftas med svampodling eller PCR.

Peroral behandling ges vid positiv svampodling hos patienter med utbredda besvär eller terapiresistens mot lokalbehandling, men ska hanteras av dermatolog.

Upp

 Pictogram barn Dermatofyter (trådsvamp) – tinea capitis

Barn med tinea capitis ska behandlas och följas upp av dermatolog.

Ta alltid svampodling eller prov för PCR vid misstanke om tinea capitis. Peroral behandling med terbinafin ges tills läkning skett, vilket kan ta 1-3 månader. Som tillägg ges behandling med ketokonazolschampo.

Upp

Pictogram barn Nagelsvamp

Nagelsvamp är ovanligt hos barn. Misstänk annan åkomma och remittera frikostigt till dermatolog.

Upp

 Pictogram barn Candidainfektion

Candida i hud och slemhinnor förekommer främst hos blöjbarn och hos flickor från puberteten. Det ses hos andra barn främst efter behandling med antibiotika med brett spektrum eller under lång tid.

ekonazol

Pevaryl, även receptfritt

 mikonazol

Daktar, även receptfritt

 terbinafin

generika (kräm), även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

 mikonazol + hydrokortison

vid initial stark klåda

generika, även receptfritt

 Diagnostiken baseras på klinik samt på odlingsprov vid atypisk klinisk bild.

Upp

Pictogram barn Oral candidainfektion

Måttlig oral candidainfektion hos ett friskt barn går som regel tillbaka av sig självt och behöver vanligen ingen särskild behandling. Efter amningsperioden är oral candidainfektion ovanligt och bör bedömas av barnläkare.

Vid uttalade eller långdragna förändringar som påverkar barnets födointag eller välbefinnande:

nystatin

oral suspension

100000 IU/ml, 1 ml x4

generika, t ex Nystimex

 Behandling ges tills symtomen försvunnit och några dagar till, vilket ofta innebär en behandlingstid på 2-6 veckor.

Upp

Pictogram barn Seborroiskt eksem

Hårbotten - spädbarn

glycerol

kräm

Miniderm, även receptfritt

salicylsyra 2%

kräm

T ex Salicylsyra i Essex kräm 2% se ATL

Hårbottnen smörjs in med uppmjukande preparat på kvällen och man tvättar håret med milt schampo på morgonen. Fjällen kammas bort med tät kam. Detta upprepas flera gånger. Har barnet skorv som sitter fast är ett alternativ uppmjukande preparat med tillsats av salicylsyra.

Upp

Hårbotten - barn i tonåren

ketokonazol

schampo

generika, även receptfritt

Övriga lokaler

mikonazol + hydrokortison

kräm

generika, även receptfritt

 Diagnosen är klinisk. Odlingsprov ger ingen vägledning. Komplicerade fall hänvisas till barn- eller hudläkare.

Upp

Pictogram barn Blöjeksem

Håll huden torr och skyddad genom täta blöjbyten och blöjfria intervall om möjligt. Dagliga bad i ljummet vatten rekommenderas. Som hudskyddande medel kan fet salva innehållande zinkoxid (Zinksalva APL) användas.

Vid aktiva eksem ges behandling enligt samma princip som beskrivs i kapitlet Atopiskt eksem. För behandling av bakteriell infektion och svampinfektion, se kapitlen Perianal streptokockinfektion ("stjärtfluss") och Svampinfektion.

Upp

Pictogram barn Impetigo

Vid återkommande besvär med hudinfektioner är förklaringen många gånger ett underbehandlat eksem som ger en försämrad hudbarriär. En förbättrad eksemkontroll är då viktig för att förebygga framtida infektioner.

Förstahandsval

Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Naglar bör klippas korta och impetigoförändringarna täckas med förband, för att minska risken att barnet kliar på förändringarna. Om ca 5 dagars behandling har otillräcklig effekt väljs andrahandsvalet.

Andrahandsval då lokal rengöring inte har tillräcklig effekt

fusidinsyra

2-3 ggr/dag i 7 dagar

Fucidin (salva/kräm, 2%)

Behandlingen kombineras med lokal sårvård, tvål och vatten.

Peroral behandling med antibiotika ges endast vid utbredd och/eller progredierande impetigo, samt impetigo som inte svarat på första- och andrahandsvalet. I dessa fall ges flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dagar. Ett alternativ för barn som inte kan ta tabletter och där den beska smaken av flukloxacillin mixtur inte tolereras är cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7 dagar. Cefadroxil medför dock sannolikt en högre risk för selektion av resistenta bakterier såsom ESBL-producerande tarmbakterier. Vid penicillinallergi typ I ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar. Peroral behandling kombineras alltid med lokal sårvård, tvål och vatten.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Pictogram barn Atopiskt eksem

Mjukgörande medel

glycerol

Miniderm (fetthalt kräm 24%), även receptfritt

karbamid + krämbas

Karbamid i Essex, 2% (fetthalt kräm 30%), även receptfritt. Se ATL.

propylenglykol

Propyless/ Propyderm/ Oviderm, även receptfritt

 

Mjukgörande utgör grunden i behandlingen. Vid lindrigt eksem och torrsprickor är detta ofta tillräckligt. Man bör smörja ofta och använda rikligt med kräm och massera in den i huden. Karbamidhalten i mjukgörande medel bör hos barn vara högst 2% av följsamhetsskäl, eftersom många upplever att de svider. Miniderm är ett alternativ för framförallt små barn pga mindre problem med sveda. För propylenglykol finns viss dokumentationsom visar likvärdig effekt med karbamidinnehållande preparat. Barn kan dock uppleva sveda vid användningen.

Mängd preparat (gram) som behövs för att genomföra behandling två gånger dagligen i en vecka

Ålder

Hela kroppen

Bålen

Armar och ben

6 mån

35

15

20

-4 år

60

20

35

-8 år

90

35

50

-12 år

120

45

65

Vuxen (70 kg)

170

60

90

 

Lokala glukokortikoider

hydrokortison

grupp I

generika, även receptfritt

klobetason

grupp II

Emovat

mometason

grupp III

Ovixan

Steroider behövs vid rodnad och klåda. Hydrokortison kan användas kontinuerligt över stora hudpartier, även i ansiktet och runt ögonen, utan att huden påverkas negativt eller att steroid mätbart tas upp systemiskt. Det är viktigt att upplysa föräldrar om detta.

Vid svårare eksem ges starkare steroid. Initialt väljs en tillräckligt hög styrka för att snabbt dämpa eksemet, varpå man antingen glesar ut behandlingen eller övergår till ett preparat med lägre styrka. Det är i regel enklast att behålla samma preparat och glesa ut behandlingen för att sedan vid behov övergå till hydrokortison som underhållsbehandling, enligt nedanstående förslag. Vid recidiv återinsätts behandlingen och det kan då räcka med kortare tids behandling (2-4 dagar).

Daglig smörjning med starkare steroid bör hos barn inte överstiga två veckor, men är då säker att använda. Om behandling med grupp I-steroid vid eksem i ansikte, hals eller i känsliga hudveck har otillräcklig effekt kan behandling med kalcineurinhämmare övervägas (se Andrahandsval). Om man bedömer att behandling med starkare steroid är nödvändig på dessa lokaler bör patienten remitteras till dermatolog/barnläkare. Undvik lokalbehandling med antibiotika vid sekundärinfekterat eksem.

Förslag på doseringsschema med topikal grupp III-kortikosteroid när behandling initieras

Vecka

Antal smörjningar

1

1 gång per dag

2

1 gång varannan dag

3

2 gånger per vecka

4-

Övergå vid behov till hydrokortison

Behandlingen kombineras med mjukgörande.

Andrahandsval

takrolimus

generika, även receptfritt

pimekrolimus

Elidel

Alternativen ovan är likvärdiga.

Kalcineurinhämmare kan vara bra alternativ vid eksem i ansikte, hals eller i känsliga hudveck då grupp I-steroid har otillräcklig effekt. Kan användas på barn över 2 år. Ska ej appliceras på infekterad hud. Exponering för solljus bör minimeras.

Allmänna synpunkter

Ett centralt begrepp vid atopiskt eksem är den onda klådcirkeln vilket innebär att eksemet kliar och barnet river upp huden, ofta i sömnen. Den skadade huden driver eksemet och cirkeln sluts. Det är av yttersta vikt att förhindra uppkomst av klådcirkeln. Detta åstadkoms genom att instruera föräldrarna att vara aktiva och vid försämring smörja med den starkaste steroid man har bedömt att barnet behöver.

Atopiskt eksem är vanligt under de första levnadsåren. I många fall förbättras eller försvinner eksemet när barnet blir äldre. Det är viktigt att poängtera för föräldrarna att det inte finns någon botande behandling. Målet är att hålla barnet symtomfritt. Vid otillräcklig effekt av behandlingen rekommenderas remiss till barnläkare/dermatolog.

Upp

Pictogram barn Akne

Komedoakne

adapalen

Differin

Mild papulopustulös akne

bensoylperoxid + adapalen

Basiron AC* (morgon) + Differin (kväll), alt kombinationsprodukt Epiduo

bensoylperoxid

Basiron AC*, även receptfritt

adapalen

Differin

*Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade.

 

Alternativen ovan är likvärdiga. Vid mycket känslig hud som reagerar på bensoylperoxid och adapalen kan azelainsyra (Skinoren) vara ett alternativ.

Medelsvår papulopustulös akne

Förstahandsval

bensoylperoxid + adapalen

Basiron AC* (morgon) + Differin (kväll), alt kombinationsprodukt Epiduo

* Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade. Epiduo i styrkan 0,1%/2,5% är dock förmånsberättigad.

 

Man kan ofta sluta med bensoylperoxid efter några månader men fortsätta med adapalen som profylax.

Andrahandsval

bensoylperoxid + klindamycin

Duac*

tretinoin + klindamycin

Acnatac

* Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade.
† Acnatac subventioneras endast om kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig

 

Alternativen ovan är likvärdiga. Används i högst tre månader pga risken för resistensutveckling. Observera att Acnatac ej ska användas av gravida och att flickor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingstiden och fram till 1 månad efter avslutad behandling.

Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling

tetracyklin

Tetracyklin, per os, endast till barn >8 år

lymecyklin

Tetralysal, per os, endast till barn >8 år

 

Tetracyklin och lymecyklin är likvärdiga. Begränsa behandlingstiden till tre månader, vilket kan upprepas högst en gång p.g.a. risken för resistensutveckling. Gör om möjligt behandlingsuppehåll under sommaren. Denna behandling kombineras alltid med lokalbehandling. Fortsätt med lokalbehandling som profylax efter avslutad antibiotikabehandling. Om klinisk effekt uteblir efter 6–8 veckors behandling eller om effekten är otillräcklig efter tre månader remitteras patienten till hudläkare.

I svårare fall (i synnerhet svår nodulär/nodulcystisk akne) eller vid otillräcklig effekt av behandling enligt ovan

Remiss till hudläkare.

Att tänka på

Överväg innan behandling om aknen kan vara sekundär till användning av vissa hudkrämer/lotioner, steroider (både systemiska och lokala), litium, gestagener eller andra läkemedel. Kombinerade hormonella medel, d.v.s. produkter som innehåller östrogen och gestagen, kan för de med behov av antikonception och som inte har riskfaktorer för venös tromboembolism vara ett alternativ vid akne. Det finns kombinerade hormonella medel som innehåller etinylestradiol och cyproteron (Diane, Zyrona) som har indikation akne, men alla kombinerade preventivmedel som innehåller etinylestradiol har god effekt. Effekt ses efter 3–6 månaders behandling.

Upp

Pictogram barn Huvudlöss

Förstahandsval

Medicintekniska produkter

Silikonolja/växtoljor, t.ex. Hedrin, Nyda, Paranix, Linicin.

Andrahandsval

bensylbensoat + disulfiram

Tenutex, även receptfritt

 

Ovanstående behandlingar kombineras med luskamning. Behandla alla som har löss i en familj eller grupp samtidigt för att minska risken på återsmitta.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets rekommendation. För allmänna råd, se www.1177.se.

Upp

Pictogram barn Skabb

bensylbensoat + disulfiram

Tenutex, även receptfritt

Upp

Pictogram barn Urtikaria

cetirizin

tablett

generika, även receptfritt, ≥6 år

desloratadin

tablett

generika, även receptfritt, ≥12 år

desloratadin

munsönderfallande tablett

Aerius, om vanliga tabletter inte kan tas, ≥6 år

desloratadin

mixtur

Aerius, om tabletter inte kan tas, ≥1 år

 

Barn <1 år kan behandlas med Aerius mixtur i lägre dos (1 mg=2 ml) även om detta inte är godkänt enligt FASS. Ange OBS! på recept.

Ovanstående icke-sederande antihistaminer är likvärdiga alternativ och används vid urtikaria som inte snabbt går över. Vid otillräcklig effekt kan man behöva ge högre doser än vad som omnämns i FASS snarare än byta till annat preparat. Ange OBS! på recept. Vid svår klåda kan man ge sederande antihistamin (hydroxizin, Atarax), även till barn under ett år.

Cirka 20 % av alla barn drabbas av en eller flera urtikariaepisoder. Oftast kan man inte påvisa någon yttre genes till episoden. Ibland kan dock urtikaria komma i samband med en infektion eller bero på exponering för ett allergen.

Clarityn sirap (loratadin) är ett receptfritt alternativ om tabletter inte kan tas, men är inte förmånsberättigat.

Cirka 20 % av alla barn drabbas av en eller flera urtikariaepisoder. Oftast kan man inte påvisa någon yttre genes till episoden. Ibland kan dock urtikaria komma i samband med en infektion eller bero på exponering för ett allergen.

Upp