Urologi och gynekologi

Primär enures/inkontinens
Dysmenorré
Riklig menstruation

Pictogram barn Primär enures/inkontinens

Icke-farmakologisk behandling

Enureslarm

desmopressin

Minirin (smälttabletter)
Nocutil, Desmopressin Ferring (tabletter)

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid enures och/eller daginkontinens hos barn utesluts infektion, anatomiska avvikelser samt förstoppning och vid nytillkomna besvär även diabetes. Behandling av enures utgörs av enureslarm eller peroralt desmopressin. Vilket behandlingsalternativ man väljer i första hand beror på familjens och barnets preferenser. Nasala beredningsformer (spray och droppar) av desmopressin ska ej användas på grund av en högre risk för allvarliga biverkningar (hyponatremi och vattenintoxikation) jämfört med oral beredningsform. Vid daginkontinens görs försök att etablera regelbundna blåstömningsrutiner. Upprättande av ett schema rekommenderas. Förstoppning ska uteslutas även om barnet har daglig avföring. Behandling med antikolinergika bör handläggas av barnläkare.

Upp

Pictogram barn Dysmenorré

ibuprofen

generika

 även receptfritt

naproxen

generika

  även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga. Diklofenak bör undvikas pga hög risk för negativa miljöeffekter.

Om behandling med NSAID är otillräcklig bör ställningstagande till behandling med p-piller ske på ungdomsmottagning eller motsvarande.

Upp

Pictogram barn Riklig menstruation

tranexamsyra

10-11 år: 25 mg/kg x 3 i upp till 4 dagar, max 4 gram per dygn

Tranexamsyra APL oral lösning 100 mg/ml

 

12-17 år: 1 g x 3 i upp till 4 dagar, max 4 gram per dygn

  generika, t ex Cyklokapron

 Tranexamsyra kan behöva dosjusteras vid nedsatt njurfunktion.

Upp