Så arbetar läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen.

Målgrupper

Läkemedelskommitténs arbete riktar sig främst till förskrivarna och avser producentobunden information som ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läkemedelskommittén riktar sig även till länsinvånarna. Särskild uppmärksamhet ägnas handikapp- och pensionärsorganisationerna.

Andra viktiga målgrupper är övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2018

Reglemente för läkemedelskommittén
Uppdaterat enligt beslut i Regionstyrelsen 25 april 2017

Läkemedelskommittéer i Sverige (Öppnas i nytt fönster)