Så arbetar läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Kommitténs arbete riktar sig främst till förskrivarna och avser producentobunden information som ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Andra viktiga målgrupper är övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2019

Reglemente för läkemedelskommittén
Uppdaterat enligt beslut i Regionstyrelsen 27 november 2018

Läkemedelskommittéer i Sverige (Öppnas i nytt fönster)