Kommitténs ledamöter

Vice ordförande:Thomas Lindqvist, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 070-595 04 81
e-post: thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Sekreterare: Anncharlotte Grudén, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 018-6172024
e-post: anncharlotte.gruden@akademiska.se

Verksamhetschef Akademiska sjukhuset och representant kunskapsstyrning: Johan Lugnegård
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: johan.lugnegard@akademiska.se

Överläkare Akademiska sjukhuset: Torbjörn Linde
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: torbjorn.linde@akademiska.se

Chefsapotekare Akademiska sjukhuset: Hans Sjöberg
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: hans.sjoberg@akademiska.se

Chefsläkare Lasarettet i Enköping: Fatimah Dabo Pettersson
tel tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post fatimah.dabo.pettersson@regionuppsala.se

Chefsläkare Nära vård och hälsa: Mats Gulliksson
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: mats.gulliksson@regionuppsala.se

Klinisk farmakolog: Pär Hallberg, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 018-611 61 03
e-post: par.hallberg@akademiska.se  

Läkare, primärvård: Nils Lannergård Probst
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: nils.lannergard.probst@privat.regionuppsala.se

Representant kunskapsstyrning, distriktsläkare Nära vård och Hälsa: Monika Vimlatine Szabo
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: monika.vimlatine.szabo@regionuppsala.se

Chefssjuksköterska, Akademiska sjukhuset: Annilla Edeholm
tel: 018-611 17 88
E-post: annilla.edeholm@akademiska.se 

Adjungerade

Linda Byberg Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Heby kommun
Elisabeth Sandmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppsala kommun
Anna Ekman, apotekare, Nära vård och hälsa
Anna Lundberg, klinisk farmakolog, Akademiska sjukhuset
Mikael Köhler, chefsläkare, Akademiska sjukhuset