Recept på Behandling

Recept på Behandling är Läkemedelskommitténs återkommande publikation. Den beskriver vad som händer på läkemedelsområdet inom Region Uppsala och sammanfattar också andra viktiga läkemedelsnyheter. RpB riktar sig till förskrivare och annan vårdpersonal.

 

RpB nummer 1 2018

 • Nya rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion i öppenvård
 • Här är nyheterna i reklistan för vuxna 2018–2019
 • Ny rekommendationslista för behandling av de mest sjuka äldre
 • Välbesökt läkemedelsforum firade tio år
 • D-vitaminbrist, vad har vi egentligen för evidens?
 • Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden
 • Nya möjligheter till granskning av evidens i Uppsala-Örebroregionen
 • Utbyte av parenterala läkemedel på apotek
 • Fortbildning med temastabil angina samt modern lipidbehandling
 • ULIC-frågan: Alternativ till citalopram vid donepezilbehandling?

Tidigare nummer

RpB nummer 4 2017

 • Individfokus i nya rekommendationer för behandling av diabetes typ 2
 • Tips och tricks i nya Cosmics läkemedelsmodul
 • Nils Lannergård Probst - ny ledamot i läkemedelskommittén
 • Läkemedelsnotiser om Salures, Detremin, Lyrica, inhalationshjälpmedel och HPV-vaccination
 • ULIC-frågan: Läkemedel mot huvudvärk/migrän utan laktos och mjölkprotein
 • Inbjudan till miljödag: Hur löser vi problemen med läkemedel och miljö till år 2025?

RpB nummer 3 2017

 • Nya behandlingsrekommendationer vid långvarig smärta
 • Kartläggning: Hur diagnosticeras och behandlas depression i primärvården?
 • Nya äldreindikatorer från Socialstyrelsen
 • Strama-app i mobilen
 • Vaccination mot rotavirus erbjuds från årsskiftet
 • ULIC-frågan: Fluoxetinupptag efter överviktskirurgi
 • Dags för anmälan till Läkemedelsforum!

RpB nummer 2 2017

 • Ny behandlingsrekommendation för depression och ångest
 • Christina Mörk ny ordförande i läkemedelskommittén
 • DOAK nu förstahandsval som emboliprofylax vid förmaksflimmer
 • FOURIER-studien: Blodfettssänkaren evolocumab(Repatha) sänker risken för kardiovaskulära händelser hos patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom
 • Fåtal läkemedelsgrupper bakom majoriteten läkemedelsorsakade akutbesök enligt JAMA-studie
 • Nytt om införandet av Cosmic version R8.1
 • ULIC-frågan: Migränbehandling vid ulcerös proktit

RpB nummer 1 2017 (pdf)

 • Ny behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt
 • Njurfunktionsmätning: Absolut och relativt GFR
 • Hur används de nyare diabetesläkemedlen i Region Uppsala?
 • Rekommenderade läkemedel för barn i ny upplaga
 • Nytt om Cedax, Xylocain och Sobril 
 • ULIC-frågan: Kombinera SSRI och NSAID

RpB nummer 3 2016 (pdf)

 • LEADER-studien: Effekt av liraglutid (Victoza) på kardiovaskulära händelser
 • Studier på nyare diabetesläkemedel: Läkemedlen är säkra, men minskar de risken för kardiovaskulära händelser?
 • Ny behandlingsrekommendation för ADHD
 • Ordnat införande av evolocumab (Repatha)
 • ULIC-frågan: Minskad lubrikation av hormonspiral?
 • Stramas verktygslåda
 • Förskriva läkemedel till asylsökande och tillståndslösa

RpB nummer 2 2016 (pdf)

 • Ökad förskrivning av antikoagulantia vid förmaksflimmer - men vi kan bli bättre!
 • Furosemid - ett potentiellt miljöproblem
 • Utökad subvention av ungas preventivmedel
 • Projekt kring rening av läkemedelsrester och resistenta bakterier i avloppsvatten från Akademiska sjukhuset
 • Ökande läkemedelskostnader på vårdcentralerna 
 • SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minska risken för ketoacidos 

RpB nummer 1 2016 (pdf) 

 • Rekommenderade läkemedel för vuxna 2016–2017 – här är de viktigaste nyheterna
 • Ny reviderad version av Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
 • Cave pc – kartläggning av varningar inlagda i Cosmic
 • ULIC-frågan – Antikoagulantia vid amning
 • Naltrexon/bupropion (Mysimba) rekommenderas som andrahandsläkemedel mot övervikt och fetma
 • Undvik doseringstypen ”Enligt särskild ordination”

RpB nummer 4 2015 (pdf) 

 • Nya behandlingsrekommendationer och nationella riktlinjer för KOL
 • EMPA-REG OUTCOME-studien
  Empagliflozin (Jardiance) kan minska risken for kardiovaskulara händelser och dödlighet
 • Högdos liraglutid (Saxenda) rekommenderas som andrahandslakemedel mot övervikt och fetma
 • ULIC-frågan: Atarax och QT-förlängning
 • Nya kliniska riktlinjer för demens
  Vårdprogram byter namn till Kliniska riktlinjer
 • Nu kan du nå patientens läkemedelsförteckning via Pascal samt via Cosmic/NPO
 • Ny version av Pascal
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

RpB nummer 3 2015 (pdf)

 • Äldresatsningen 2015
 • Underförskrivning av läkemedel vid alkoholberoende
 • ULIC-frågan – Metformin vid nedsatt njurfunktion?
 • Nytt system för förskrivning av licensläkemedel
 • IMPROVE-IT studien: Dokumentation för ezetimib (Ezetrol) stärks men förändrar inte rekommendationer för hyperlipidemibehandling

RpB nummer 2 2015 (pdf)

 • Vårdprogram förmaksflimmer är nu här – öka behandlingen med antikoagulantia!
 • NOAK vid nedsatt njurfunktion
 • ULIC-frågan: Val av antikoagulantia vid fallrisk
 • Vem fick vårdcentralernas miljöpris?
 • Nya läkemedel mot hepatit C revolutionerar!

RpB nummer 1 2015 (pdf)

 • Ny upplaga av Rekommenderade läkemedel för barn
 • Vad kostade läkemedlen i landstinget under 2014?
 • Projektpengar att söka för bättre vård av mest sjuka äldre
 • Nu sjösätter vi Programråd Diabetes!
 • Läkemedelsfrågan: Vågar jag kombinera Voxra och Tradolan?