Terapiområdesexperter, expertgrupper och programråd

Analgetika
Expertgrupp Smärta, ordförande Adriana Miclescu, Akademiska sjukhuset

Alkoholberoende
Tobias Eriksson, Akademiska sjukhuset

Anemi
Torbjörn A Karlsson, Akademiska sjukhuset

Antibiotika
Strama Uppsala:
Ove Andersson (öppenvård)
Siri Kurland (slutenvård), Akademiska sjukhuset

Antihypertension
Anna Stenborg, Akademiska sjukhuset
Johan Sundström, Akademiska sjukhuset
Mats Martinell, Eriksbergs vårdcentral

Antiinflammation
Ann Knight, Akademiska sjukhuset

Antikoagulantia, hemostatika
Christina Christersson, Akademiska sjukhuset
Programråd Stroke, ordförande Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

Astma, allergi, KOL
Programråd Astma - KOL, ordförande Christer Jansson, Akademiska sjukhuset
Fredrik Sundbom, Akademiska sjukhuset

Barn
Fredrik Cederblad, privat specialist

Demens
Lena Kilander, Akademiska sjukhuset
Programråd Demenssjukdomar

Depression och ångest
Programråd Depression och ångest, ordförande Johanna Carlson, Knivsta VC
Fotios Papadopoulus, Akademiska sjukhuset

Diabetes
Per Ola Carlsson, Akademiska sjukhuset
Programråd diabetes, ordförande Jarl Hellman

Epilepsi
Eva Kumlien, Akademiska sjukhuset

Gynekologi
Björg Jónsdóttir och Lena Liljeström, Akademiska sjukhuset

Hjärtsjukdomar
Robert Sevcik, Akademiska sjukhuset
Programråd hjärtsvikt, ordförande Henrik Toss

Hormoner exkl könshormoner
Sekwan Khamisi, Akademiska sjukhuset

Hudsjukdomar
Anna-Carin Andersson, Akademiska sjukhuset

Lipidsänkning
Expertgrupp dyslipidemi: Emil Hagström, Niclas Abrahamsson och Jessica Schubert, Akademiska sjukhuset.  

Mag-tarmsjukdomar
Lars Agreus, Öregrunds vårdcentral

Migrän
Sven Jackmann, Akademiska sjukhuset 

Miljö
Sofia Svebrant, Akademiska sjukhuset

Multipel scleros
Programråd MS/Parkinson

Neuroleptika
Eric Clapham, Akademiska sjukhuset

Osteoporos
Östen Ljunggren, Akademiska sjukhuset

Palliativ vård
Sylvia Augustini, Akademiska sjukhuset
Programråd Palliativ vård

Parkinsons sjukdom
Dag Nyholm, Akademiska sjukhuset
Programråd MS/Parkinson

Restless legs
Romana Stehlik, Akademiska sjukhuset

Smärta
Se Analgetika.

Stroke
Programråd Stroke, ordförande Signild Åsberg

Tandvård
Ebba Kjellström, Akademiska sjukhuset

Tobaksberoende
Programråd Levnadsvanor

Urologi
Michael Häggman, Akademiska sjukhuset

Vaccinationer
Vaccinationsrådet, sammankallande Helena Palmgren, Smittskyddet

Äldre
Expertgrupp Äldre och läkemedel, ordförande Christina Mörk

Ögonsjukdomar
Håkan Morén, Akademiska sjukhuset

Öronsjukdomar
Anton Bohman, Akademiska sjukhuset