Rekommenderade läkemedel för vuxna

Listan över rekommenderade läkemedel för vuxna (”rek-listan”) har kommit ut i en ny upplaga för 2016-2017. Listan ger stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling och riktar sig till alla förskrivare av läkemedel.

Listan är framtagen framförallt med tanke på användning i primärvården, men kan också vara till nytta inom specialistvården då man ordinerar läkemedel utanför sitt eget specialistområde.

Rek-listan ges ut i ny upplaga vartannat år och finns i två versioner, ett kortfattat häfte och en fullständig version med bakgrundsmaterial och referenser. Det kortfattade häftet trycks och distribueras inom kort till vårdcentraler och sjukhus. 

Reklistan som webbdokument i ett format som underlättar läsning från mobiltelefoner och läsplattor. Spara länken (www.regionuppsala.se/reklistan) i din mobil så har du den tillgänglig när du behöver den!

Reklistan som pdf-fil (öppnas i nytt fönster)

Bakgrundsdokumentation (öppnas i nytt fönster)

Principer för innehåll och framtagande av förteckning över rekommenderade läkemedel för vuxna (pdf, öppnas i nytt fönster)