Akututrustning/ Akutläkemedel


Information om uppdatering av akutvagnar mars 2017

Akututrustningen består, på de flesta vårdavdelningar och mottagningar, av akutvagn med standardiserat innehåll. Det finns två olika typer av akutvagnar, Akutvagn vuxen och Akutvagn vuxen och barn.

Akutvagnarna skall användas i det initiala omhändertagandet vid akut försämring av en patients andning, cirkulation eller medvetande. All nödvändig initial utrustning finns på vagnen.

Vid akutlarm kommer det larmade anestesiteamet med ytterligare utrustning.

Avdelningar och mottagningar ansvarar för påfyllning av vagnen. Viss utrustning kan rekvireras från kirurg- och ortopedoperation. Kontroll av akututrustning ska ske minst 1g/vecka. Se PM i högerspalten samt i kvalitetshandboken.

Fler dokument

  Arbetsblad vid hjärtstopp- vuxen

 Arbetsblad vid hjärtstopp- barn

 Rekvisition för viss utrustning från kirurg- och ortopedoperation

 Syrgasflaska Combisafe och sug på akutvagn

 Syrgasflaska LIV och sug på akutvagn