Anhörigstöd

Förbättrat anhörigstöd

Under 2014 arbetas en Regionövergripande handlingsplan för stöd till anhöriga fram på varje förvaltning. Handlingsplanen omfattar både barn och vuxna och berör alla verksamheter.

I Docplus under styrande dokument och rubriken Anhörigstöd finns en vårdrutin som beskriver hur man kan arbeta med stöd till anhöriga barn och vuxna.

Ett antal sökord för anhörigstöd är framtagna och kommer att läggas in i olika mallar i cosmic med start i maj.