MedControl - avvikelserapportering

Vad är MedControl?

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. 
Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning.
Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare.

Alla som rapporterat eller har en roll i ett ärende kan följa sina egna ärenden under flikarna Pågående respektive Att göra. Håll koll där!

MedControl är och ska vara ett viktigt verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

MedControls startsida!

Här beskriver vi kort vad avvikelsehantering är och du får enkelt hjälp och tips via länkar till interaktiva guider och lathundar för de moduler som ingår i systemet. Du hittar också kontaktlistor till orsaksutredare och koordinatorer.

Till dig som är ärendeansvarig

Planerade tider i ärendehanteringen ska hållas och är viktigt för tilltron till systemet. Påminnelser skickas vid försenade ärenden i systemet.

Under Att göra-fliken finns de ärenden du ska hantera. Det är viktigt att du klickar på gröna Klar-knappen när du är färdig med din fas för att ärendet ska gå vidare. Öppna ett ärende och klicka i menyn till höger för att direkt komma till rätt plats.

Byter du arbetsplats och uppgifter är det nödvändigt att dina pågående ärenden avslutas. Behöver du hjälp, kontakta din koordinator.