MedControl - avvikelserapportering

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. 
Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning.
Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare.

Arbetsmiljöärende - anmälningsblankett till Försäkringskassan
En inställning krävs i Adobe Reader för att kunna öppna blanketten.
Se Instruktion vid problem med FK-blankett.