Beredskapsjour i Uppsala län

Till dig som arbetar i beredskapsjouren. Vi har flyttat all den information som du behöver till landstingets extranät. Kortadressen dit är www.lul.se/beredskapsjour.