Journalhantering

Utlämning av journal
 

Här hittar du informationen om hur du ska hantera beställningar och frågor om journalkopior. Patientdatajournallagen styr utlämningen av journalkopior. Patienten har enligt patientdatajournallagen rätt att läsa sin egen journal.

Patientens samtycke eller hänvisning till fortsatt vård ska alltid framgå av en beställning från en vårdgivare. Socialtjänst, socialstyrelsen och försäkringskassan har rätt till journalkopior utan patientens samtycke. Andra beställare exempelvis försäkringsbolag och advokater ska alltid uppvisa en kopia av patientens fullmakt.

Godman har inte rätt till sin brukares journal utan samtycke från brukaren. En förvaltare har rätt att se sin brukares journal utan samtycke.

Vid journalutlämning ska alltid risken för men för patienten eller tredje person beaktas. Om risk för men finns kan journalen undanhållas beställaren. I dessa fall skickar CESÅ ärendet vidare till specialist inom respektive verksamhetsområde som får ta beslut om journalen kan lämnas ut.

Journalenheten CESÅ är en gemensam enhet som förser externa beställare med journalkopior. Hänvisa beställaren eller vidarebefodra den skrifliga begäran till journalenheten CESÅ, se högerspalt. Journalkopior kan även lämnas ut av respektive verksamhet. CESÅ hanterar inte remissunderlag eller remissvar och har inte möjlighet att ta emot patienter som önskar läsa sin journal.

CESÅ skickar inte journalkopior till andra vårdgivare på patientens/nuvarande vårdgivares uppdrag. Den nya vårdgivaren ska själv begära journalkopior från CESÅ med patientens medgivande. Enligt direktiv från våra landstingsjurister. CESÅ skickar inte journalkopior till patienter som är inneliggande. Respektive avdelning/klinik ska lämna ut journalkopior. 

Utlämnande av journalhandling, inklusive forskningsjournaler

Kostnaden för journalkopior utgår från Landstingsstyrelsens beslut 2010.

Första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor. För mer information se länk i högerspalt.