Beställning av journalkopia

Journalbeställning kan sändas till CESÅ via e-post, post och fax. Patienter är också välkomna att beställa journalkopior via telefon.

Inneliggande patienter som önskar journalkopior ska tala med avdelningen de ligger på. CESÅ ska inte skicka journalkopior till patienter som är inneliggande.
Utlämnande av journalhandling inklusive forskning

Journalbeställningar som mottagning/avdelning inte önskar att handlägga hänvisas till journalenheten CESÅ. Detta gäller enbart externa beställningar.
CESÅ skickar inte journalkopior till andra vårdgivare på patientens/nuvarande vårdgivares uppdrag. Den nya vårdgivaren ska själv begära journalkopior skriftligen från CESÅ med patientens medgivande. Detta enligt våra landstingsjurister. Så vi ber er att inte hänvisa patienter till oss i dylika ärenden eftersom vi inte kommer att skicka journalkopior.

Sedan november 2012 finns delar av patientens journal tillgänglig via internet. För att patienterna ska kunna se sin journal på nätet kan de gå till 1177 vårdguiden