Forskning

Begäran av journalkopior, avseende journaler från Akademiska sjukhuset, som ska användas för forskning hanteras från 7 februari 2013 av CESÅ. Begäran inkommen från detta datum vidarebefordras till CESÅ. Övriga förvaltningar hanterar i dagsläget sina egna beställningar avseende forskning.

Forskare som önskar åtkomst i Cosmic eller KoVIS ska kontakta vårdsystemsamordnaren på aktuell klinik.