Spärr av journal

Journalenheten CESÅ hanterar frågor och begäran om spärr av journal. Patienter som önskar spärra sin journal ska sända in en begäran om spärr skriftligen till CESÅ. Blankett för begäran samt informationsblad om spärrar finns bland blanketterna till höger.
Patienter som har frågor kring spärrar i journalen hänvisas till journalenheten CESÅ för information.

I Pingpong finns en genomgång av hur spärrarna ska hanteras där personal hittar viktig information. Vid ev frågor är ni välkomna att kontakta journalenheten CESÅ. Kontaktuppgifter var god se högerspalt.