Vanliga frågor och svar - FAQ

Fråga: Om patienter har funderingar runt sin loggrapport, vem vänder den sig till?
Svar: Verksamhetschefen för den verksamhet patienter har frågor kring, ansvarar för detta.

Fråga: Om patienter vill spärra sin journal, vem hänvisar du till?
Patienterna ska hänvisas till CESÅ, de kan antingen ringa oss eller besöka Region Uppsala.se