Stöd vid funktionsnedsättning

I menyn finns länkar till information kring området funktionsnedsättning.

Inom Region Uppsala finns kunskap och hjälp för den som själv har funktionsnedsättning eller är närstående. Läs mer om olika funktionsnedsättningar och var man kan få hjälp på
regionuppsala.se/sv/Vard-halsa/Stod-vid-funktionshinder/