HLR på Akademiska sjukhuset

På Akademiska sjukhuset behandlas ca 200 patienter för hjärtstopp varje år. En förutsättning för optimal behandling är välutbildad personal, en fungerande larmorganisation och snabb tillgång till adekvat utrustning.

Akademiska sjukhuset har ett HLR-råd, HLR-ansvarig läkare samt HLR-koordinator som arbetar med övergripande HLR-frågeställningar. Det kan vara t ex arbete med riktlinjer, akututrustning, larmsystemet, upphandling av defibrillatorer mm. HLR-rådet består av representanter från olika verksamheter med särskilt intresse för HLR.

I dokumentet målsättning och riktlinjer för HLR på Akademiska sjukhuset hittar du mer information om HLR och utbildning.

Akututrustning

HLR-registret

Larmorganisation

Utbildning