Asylsökande och Tillståndslösa, registreringar i Cosmic/ekonomi

  
Asylsökande

Asylsökande barn under 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • en kostnadsfri hälsoundersökning
 • hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn
 • tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn
 • kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning
 • vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
 • tolk

 

Asylsökande vuxna över 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • en kostnadsfri hälsoundersökning
 • akut hälso- och sjukvård 
 • hälso- och sjukvård som inte kan anstå 
 • akut tandvård
 • tandvård som inte kan anstå
 • kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning
 • vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
 • tolk

 

Asylsökande ska alltid visa sitt LMA-kort när de besöker vården. Kontroll skall ske vid varje besök.

 

Registrering av LMA-kortsuppgifter skall ske i Frikortsfliken i Cosmic = Asyl… (följt av det landsting personen bor i t.ex. Asyl Uppsala), smittar sedan över från Frikortsregistreringen.

 

Instruktion för hur registrering av LMA-kortsuppgifter skall ske i Cosmic, se under rubrik Länkar till höger.

 

Patientavgifter eller vårdavgifter för asylsökande vuxna hittar du i Handboken för patientavgifter. Patientavgift/avgift för asylsökande barn är samma som för asylsökande vuxna och tas ut när patientavgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län.

Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

 

Tillståndslösa

Genom lagstiftning har personer som vistas i landet utan tillstånd under vissa förutsättningar rätt till subventionerad vård. Förutsättningarna är:

 • personen skall vistas illegalt i landet
 • personen skall ej kunna eller vilja legalisera sin vistelse i landet
 • vistelsen skall vara av en längre karaktär (ej turist- eller affärsresa)
 • personen ska ej ha rätt till subventionerad vård på annan grund

 

Det är viktigt att eventuell status som tillståndslös kartläggs vid själva vårdkontakten. Frågeformulär på ett antal språk, att användas vid vårdsökandens kontakt, finns till höger under rubrik Formulär för tillståndslösa. OBS! Formulären är endast ett hjälpmedel vid kartläggningen och behöver inte skannas in i Kovis eller skickas till Asylsamordningen.

 

Tillståndslösa barn under 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • en kostnadsfri hälsoundersökning
 • hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn
 • tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn
 • kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning
 • vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
 • tolk

 

Tillståndslösa vuxna över 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • en kostnadsfri hälsoundersökning
 • akut hälso- och sjukvård 
 • hälso- och sjukvård som inte kan anstå 
 • akut tandvård
 • tandvård som inte kan anstå
 • kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning
 • vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
 • tolk

 

Registrering skall ske Medlemskapsfliken i Cosmic = Tillståndslösa, smittar sedan över från Medlemskapsregistreringen.

 

Instruktion för hur registrering skall ske i Cosmic, se under rubrik Länkar till höger.

 

Patientavgifter eller vårdavgifter för tillståndslösa vuxna hittar du i Handboken för patientavgifter. Patientavgift/avgift för tillståndslösa barn är samma som för tillståndslösa vuxna och tas ut när patientavgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län.

Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.