Levnadsvanor

Hälso- och sjukvården har en stor kontaktyta mot allmänheten och därmed stora möjligheter att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Utöver rollen att enbart behandla sjukdom och skada står det även i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i regeringens folkhälsoproposition (2008) om vårt ansvar att arbeta med metoder för att förebygga ohälsa och sjukdom. Sedan år 2011 finns det nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011). 

 
 


Läs gärna mer om lasarettets medlemskap i nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård här.