Husläkarkansliet

Vi är Region Uppsalas resurs avseende frågor kring listning hos husläkare och barnavårdscentral samt särskilt boende. 

Läs här om du är medborgare och vill veta mer om husläkarkansliet.

Telefonnr  för länsinvånarna 018-611 62 00, tonval 3
Telefontid vardagar

9-11 och 13-15


Aktuellt

 

Det går inte att lista/registrera invånare om inte personnumret är fullständigt.

Från 2015 gäller patientlagen och invånare kan välja öppenvård i hela landet. Det gäller även vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral oavsett vart de är folkbokförda. Läs mer om patientlagen.