Åtgärdskoder KVÅ

Syftet med KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder) är att beskriva vad vi gör inom hälso- och sjukvården. KVÅ-koder gör det möjligt att få utdata i Cosmic på ett standardiserat och förenklat sätt.

KVÅ-koder finns i  DocPlus