Laboratorieverksamhet

Akademiska laboratoriet
Har en stor laboratorieverksamheten, vi har provtagningsenheter, analyserar prover och ger analysrådgivning.
Hur du tar prover, vilka provkärl och provtagningsmaterial som ska användas beskrivs på vår sida provtagningsanvisningar. Alla våra analyser hittar du i "sök analys". Dessa sidor finns på Akademiska sjukhusets externa webbplats. Informationen gäller för alla landstingets verksamheter. 
Välkommen in på våra hemsidor för att läsa mer!

Akademiska laboratoriet  
Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin   
Klinisk kemi och farmakologi  
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien  
Klinisk patologi  

Akademiska laboratoriets provtagningsanvisningar   
  


Provtransporter på Akademiska sjukhuset
Läs mer på vår sida provtransporter till Akademiska laboratoriet

Provtransporter från Lasarettet i Enköping
Här behöver du även läsa om transporterna som går på allmän väg vilka finns härTidtabeller för provtransporter 

Här hittar du tider för de provtransporter som går från till Akademiska sjukhuset.
Dokumentet "Fasta provtransporter från Enköpings lasarett till Akademiska sjukhuset" hittar du mitt på sidan under rubriken Provtransporter inom Uppsala läns landsting.

Tänk på att lämna in proverna i tid till laboratoriet så att de kommer med provtransporten.