Kost och nutrition

Här hittar du information och länkar om hur vi arbetar med kost och nutrition på Akademiska sjukhuset.

Har du frågor om...

 

 Barnnutrition

Barnnutritionsavdelningen

Dagen nutrition

Punktprevalensmätningar

Dietistkontakt Klinisk nutrition

Nutritionsrådet

Nutritionsrådet

Hälsosamma matvanor

Hälsofrämjande sjukhus

Information om sjukhusmaten på Akademiska Kostsamverkan
Kostbeställningar Matilda
Mat- och vätskeregistreringslista Vårdkvalitetsavdelningen- nutrition
Matvanefrågor och kostindex Hälsofrämjande sjukhus
Mellanmålsmenyer Vårdkvalitetsavdelningen- nutrition
Stöd i förbättringsarbete Vårdkvalitetsavdelningen- nutrition
Undernäring Vårdkvalitetsavdelningen- nutrition